Filosofie

Jako dceřinná společnost Lužické Energie Důlní společnosti AG dáváme přednost ochranné a dlouhodobé politice podnikání. Ve středu naší pozornosti stojí sociální, ekonomické a ekologické cíle, které s velkým angažmá a zodpovědností dosahujeme.

„Každopádně jistě a zdravě do cíle“

Zdraví a jistota našich zaměstnanců a spolupracovníků mají nejvyšší prioritu. Našim úkolem je také dál posilovat vědomí jistoty práce a jistého jednání vedoucích pracovníků i spolupracovníků. K realizaci tohoto cíle zavedl TSS GmbH podnikovou soutěž.

„Naše zodpovědnost vůči životnímu prostředí“

Velké vytížení našich vozidel, nasazení moderních technologií a nízká spotřeba chrání naše životní prostředí.

Kraftwerk Schwarze Pumpe

„Podporujeme náš region“

Těžiště naší podpory je ve výchově v okolních školách i v mateřských školkách k chování v dopravním provozu. Podporujeme cíleně sport dětí a mládeže v regionu.
Angažujeme se bezplatně ve zkušebních komisích IHK (Průmyslové a hospodářské komory) v kraji Chotěbuz- Cottbus.

Sicherheitstest auf dem Lausitzring

Sicherheitstests

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy