Portrét

Podnik vznikl v roce 1995 spojením vlastního jízdního parku firmy Energiewerke Schwarze Pumpe AG (elektrárny a.s.) a Lausitzer Braunkohle AG Senftenberg (Lužické hnědouhelné doly a.s.) .TSS GmbH Senftenberg se sídlem ve Sprembergu, ve městské čtvrti Schwarze Pumpe je 100% dceřinná společnost Lužické Energie dolů AG,( a.s.).

Dnes působíme jako výkonný, spolehlivý a moderní poskytovatel služeb a plného servisu.
Nalézáme koncepci řešení logistických úkolů a používáme k tomu moderní inovativní systémy a technologie. Máme zaměstnance, kteří se denně s nadšením angažují při různých i měnících se úkolech. Firma TSS GmbH získala důležitou pozici na trhu v oblasti transportu nebezpečných nákladů.

Naši důležití partneři: LEAG, Linde AG, Fels-Werke GmbH, Felbermayer Deutsch GmbH, Brandenburger Urstromquelle GmbH & Co, GMB GmbH tak jako malé a střední lužické firmy a regionální, národní a mezinárodní spediční firmy.

TSS LKW

TSS LKW

TSS LKW

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy