Logistika odpadů

Naše plnění úkolů v odvozu odpadů pro LEAG:

  • operativní odpovědnost za vyhodnocení a odstranění nám svěřeného odpadu
  • rozhodování o hospodárné a životní prostředí chránící formě likvidace
  • vedení dokladů
  • poradenství o odstranění odpadů
  • získávání hodnotných surovin z odpadů a jejich prodej
  • koordinace návratu hlušiny, sanace a odstranění
  • odvoz odpadů a přistavení nádob

Získané hodnotné suroviny jsou v obligátní kvalitě navráceny do hospodářského oběhu. Servis v odpadním hospodářství je prováděn pod kontrolou zákonných a úředních předpisů tak, jako pod kontrolou ekologických cílů podnikání.

Podnik TSS je certifikovaným podnikem pro svoz a odstrańování odpadů podle §3-11 EfbV.

Entsorgungslogistik

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy