Nákup- skladování – logistika náhradních dílů

Toto oddělení zahrnuje procesy katalogizace, dispozice, pohotovost, příjem, přezkoušení,
skladování, třídění a dodání:

  • pomocných a závodních materiálů, tak jako
  • náhradních a opotřebovaných dílů.

Ersatz- und Verschleißteile

Cíl a zodpovědnost je záruka optimální jistoty obchodních jednotek dolů a elektrárny, díky efektivní a optimální organizaci a realizaci plynulého zpracování materiálů.

Nad to ještě je v kompetenci podniku TSS starat se o provoz produkce a zlepšování Lausitz Energie (Lužické Energie) a hnědouhelných dolů AG. Zpracovává část hlavní činnosti při produkci a skladování hnědouhelných briket. Kompletní zodpovědnost za proces uskladnění, vyskladnění a dodání briket leží na podniku TSS.

TSS-Lager

TSS-Lager

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy