Witamy na stronie internetowej
Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH)

Logistyczna TSS GmbH to nowoczesne i wydajne dostawcy z pełną obsługą.

TSS zoptymalizowane skoordynowane, nadzorowane i wdrożone procesy logistyczne niebezpiecznych towarów, towary masowe i towary na paletach drogowego i kolejowego, dla górnictwa odkrywkowego i ciężkich transportów, do dźwigów oraz wyposażenie pomocnicze operacji na budowach oraz w trudny teren. prowadzi produkcję i logistykę magazynowych i zarządzania magazynem.