Witamy na stronie internetowej
Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH)

Logistyczna TSS GmbH to nowoczesne i wydajne dostawcy z pełną obsługą.

TSS zoptymalizowane skoordynowane, nadzorowane i wdrożone procesy logistyczne niebezpiecznych towarów, towary masowe i towary na paletach drogowego i kolejowego, dla górnictwa odkrywkowego i ciężkich transportów, do dźwigów oraz wyposażenie pomocnicze operacji na budowach oraz w trudny teren. prowadzi produkcję i logistykę magazynowych i zarządzania magazynem.

 

 

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy