Fakty

Przedsiębiorstwo (stan z 2017 r.)

 

Nazwa firmy: Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH)

Zarząd: Alexander Lengstorff Wendelken

Rok założenia: 1992 wyodrębnienie, 1995 fuzja zakładów
transportowych

Roczne obroty: 49,1 mln EUR

Załoga: 280 pracowników

Uczniowie zawodu: 11 uczniów zawodu

Zlecenia transportowe: ok. 57.000 w skali roku

Park samochodowy: ok. 70 jednostek pojazdowych powyżej 7,5 t, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, ładowarki kołowe, pojazdy konwojujące, pojazdy
elektryczne, naczepy specjalistyczne i
kontenery, furgony

Bazy: Schwarze Pumpe (park przemysłowy & elektrownia), Spreetal, Jänschwalde (elektrownia & kopalnia odkrywkowa), Nochten/Reichwalde,
Boxberg, Lippendorf, Welzow

Powierzchnie
magazynowe:
101.500 m² zadaszonej powierzchni
magazynowej
97.400 m² powierzchni na wolnym powietrzu

 

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy