Filozofia

Jako spółka-córka Lausitz Energie Bergbau AG stosujemy trwałą i długofalową politykę przedsiębiorstwa. Koncentrujemy się na celach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, do których realizacji dążymy z wielkim zaangażowaniem i świadomością naszej odpowiedzialności.

„Cele osiągać zawsze bezpiecznie i zdrowo“

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz naszych zleceniodawców mają dla nas najwyższy priorytet. Przyświeca nam idea dalszego wzmacniania świadomości bezpieczeństwa oraz bezpiecznego działania kadry kierowniczej i pracowników. Do
realizacji tego celu TSS GmbH wprowadziło konkurs bezpieczeństwa.

„Nasza odpowiedzialność wobec środowiska”

Chronimy środowisko dzięki efektywnemu wykorzystaniu naszych pojazdów, stosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz niskim wskaźnikom zużycia.

Kraftwerk Schwarze Pumpe

„Promujemy i wspieramy nasz region“

Naszym priorytetem jest promowanie w okolicznych szkołach i przedszkolach działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W sposób ukierunkowany wspieramy przewóz dzieci i młodzieży w naszym regionie.

Angażujemy się społecznie w pracy komisji kontrolnych Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) Okręgu Chociebuż (Cottbus)

Sicherheitstest auf dem Lausitzring

Sicherheitstests

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy