Logistyka dystrybucyjna

Distribution

„Właściwy produkt we właściwym czasie na
właściwym miejscu”

 

 • Sterujemy, monitorujemy i kontrolujemy transport, procesy
  składowania i przeładunku towarów do klientów.
 • Jesteśmy ogniwem między produkcją i klientem.
 • Wykonujemy zadania administracyjne w zakresie realizacji
  zleceń i zamówień.
 • Stawiamy na komputerowe zarządzanie taborem.
 • Zapewniamy wysokie standardy jakościowe.
 • Dysponujemy dobrze wykształconym, zmotywowanym i
  wyspecjalizowanym personelem.

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy