Logistyka utylizacji odpadów

Nasze usługi w zakresie usuwania odpadów:

 • operacyjna odpowiedzialność za utylizację i usuwanie
  powierzonych nam odpadów
 • decyzja o ekonomicznej i łagodnej dla środowiska formie
  utylizacji
 • prowadzenie dokumentacji
 • doradztwo w zakresie odpadów i ich utylizacji
 • odzyskiwanie surowców i ich sprzedaż
 • koordynacja prac wyburzeniowych, remontowych i utylizacyjnych
 • przewóz odpadów i zapewnienie odpowiednich pojemników

Odzyskane surowce w jakości rynkowej są ponownie wprowadzane do obiegu gospodarczego. Usługi z zakresu gospodarki odpadami realizowane są przy przestrzeganiu przepisów prawnych i urzędowych oraz ekologicznych celów przedsiębiorstwa.

TSS jest certyfikowanym zakładem utylizacji odpadów.

Logistyka utylizacji odpadów

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy