Logistyka zaopatrzenia / magazynowania / części zamiennych

Ten dział obejmuje procesy katalogowania, dysponowania, sporządzania, wywołania, pobierania, kontroli, magazynowania, komisjonowania i udostępniania

  • materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz
  • części zamiennych i zużywających się.

Ersatz- und Verschleißteile

Cel i zakres odpowiedzialności to zapewnienie optymalnej niezawodności zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Mining i Generation dzięki efektywnej i zoptymalizowanej kosztowo organizacji i realizacji przepływu informacji i materiału.

Oprócz tego TSS świadczy usługi dla prowadzenia magazynów produkcyjnych procesów uszlachetniania w firmie Lausitz Energie Bergbau AG. Zajmuje się częścią podstawowej działalności w związku z produkcją i składowaniem brykietów. TSS odpowiada za cały proces przyjmowania na skład, wydawania i wysyłki brykietów.

TSS-Lager

TSS-Lager

This site uses cookies to provide its visitors with the best website experience. Cookies are also set by third party services. Further information can be found in our privacy policy.

To the Privacy Policy